Dostępność

Designflooring dokłada wszelkich starań, by dostarczyć stronę internetową, która jest dostępna dla możliwie najszerszego grona użytkowników, niezależnie od technologii lub możliwości.

 

Aktywnie pracujemy, by zwiększyć dostępność i użytczność naszej strony internetowej, a czyniąc to przestrzegać wielu dostępnych standardów i wytycznych.