Znajdź sprzedawcę
Saved 0

Saved the item successfully

Saved the item successfully

Kosz 0

Przedmiot dodany do koszyka

Przedmiot usunięty z koszyka

Osiągnięto maksymalną liczbę przedmiotów

Koszyk jest pusty

Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatnosci

Witamy na stronie polityki prywatności Designflooring.

Designflooring szanuje twoją prywatność i zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Niniejsza informacja dotycząca prywatności mówi o tym, jak nasza firma dba o twoje dane osobowe przy każdej wizycie na naszej stronie (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz) i informuje jak wyglądają i jak chronią Cię Twoje prawa do prywatności.

Niniejsza polityka prywatności jest wyświetlana w formacie warstwowym, co pozwala wybierać dowolnie spośród obszarów określonych poniżej. Znaczenie niektórych pojęć używanych w niniejszej polityce prywatności jest podane w glosariuszu pojęć.

1. WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY

CEL NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ma na celu dostarczenie informacji na temat tego, w jaki sposób Designflooring zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników, włączając w to wszelkie dane dostarczane za pośrednictwem tej strony internetowej i/lub po zalogowaniu się do naszego newslettera, po zakupie produktu lub usługi, po utworzeniu konta klienta lub powzięciu udziału w konkursie lub ankiecie.

Ta strona nie jest przeznaczona dla dzieci, zatem świadomie nie zbieramy danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, abyś zapoznał/a się z niniejszą polityką oraz z pozostałymi informacjami o ochronie prywatności czy rzetelnym przetwarzaniu danych, które możemy zamieszczać w szczególnych przypadkach, gdy zbieramy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe i miał/a pełną świadomość jak i dlaczego wykorzystujemy te dane. Niniejsza informacja o ochronie prywatności uzupełnia inne komunikaty i w żaden sposób ich nie zastępuje.

ADMINISTRATOR

Designflooring jest administratorem i podmiotem odpowiedzialnym za twoje dane osobowe (określane dalej jako "Designflooring", "my", "nas" lub "nasze" w niniejszej informacji o ochronie prywatności).

Na pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności odpowiada nasz Kierownik Wydziału Prawnego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, włączając wszelkie wnioski odnośnie do korzystania ze swoich praw, skontaktuj się z Kierownikiem Wydziału Prawnego przy pomocy poniższego adresu.

DANE KONTAKTOWE

Kierownik Wydziału Prawnego

Crab Apple Way, Evesham, WR11 1GP

 • Email: mydetails@designflooring.com

Masz prawo złożyć reklamację w dowolnym czasie i do odpowiedniego organu nadzoru lub organu do spraw ochrony danych w Wielkiej Brytanii (www.ico.org.uk) lub w twoim kraju zamieszkania. Aby jednak dać nam szansę na szybkie rozwiązanie twojego problemu, prosimy o kontakt z nami zanim skontaktujesz się z odpowiednim organem nadzoru.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I TWÓJ OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O ZMIANACH

 

Ta wersja została zaktualizowana na dzień 1 maja 2018. Poprzednie wersje można uzyskać kontaktując się z nami.

Ważne jest, aby twoje dane osobowe, które przechowujemy, były dokładne i aktualne. Jeśli nastąpiły zmiany w twoich danych osobowych, prosimy o informację.

ODNOŚNIKI ZEWNĘTRZNE

Ta witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, aplikacji i wtyczek. Klikanie w te linki lub włączenie tych połączeń mogą zezwalać podmiotom trzecim na zbieranie i udostępnianie danych o Tobie. Jako Designflooring, nie mamy wpływu na witryny internetowe stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu naszej strony internetowej, zalecamy zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

2. DANE, KTÓRE ZBIERAMY O TOBIE

Dane osobowe lub informacje osobiste oznaczają wszelkie informacje o osobie, dzięki którym można tę osobę zidentyfikować. Nie zawierają one w sobie danych, w których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

 • Dane tożsamości zawierają [imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć].
 • Dane kontaktowe zawierają adres do faktury, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane transakcji zawierają informacje o płatnościach od i na rzecz użytkownika oraz inne szczegóły zakupionych u nas produktów lub usług.
 • Dane techniczne obejmują adres IP, dane do logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, typy i wersje plug-inów przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, które umożliwiają dostęp do tej witryny.
 • Dane profilu zawierają nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia dokonane przez użytkownika, zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety.
 • Dane użytkowania zawierają informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, produktów i usług.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują twoje preferencje odnośnie do otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych stron trzecich i oraz preferencje dot. sposobu kontaktu.

Poza powyżej wymienionym, gromadzimy, używamy i udostępniamy również Dane Łączone takie jak dane statystyczne i demograficzne zbierane w jakimkolwiek celu. Dane Łączone mogą być uzyskane przy użyciu twoich danych osobowych, ale zgodnie z prawem nie stanowią danych osobowych; dane te nie ujawniają bezpośrednio lub pośrednio tożsamości użytkownika. Przykładowo, możemy zbierać twoje Dane Użytkowania, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jednakże, w przypadku połączenia danych Łączonych z twoimi danymi osobowymi pozwalającego bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować użytkownika, traktujemy takie połączenie danych jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 

Nie zbieramy żadnych Specjalnych Kategorii Danych Osobowych (w tym szczegółowych informacji na temat rasy czy pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, życia intymnego, orientacji seksualnej, przekonań politycznych, przynależności związkowej, informacji o zdrowiu lub danych genetycznych i biometrycznych). Nie zbieramy również żadnych informacji dotyczących karalności czy wyroków skazujących.

JEŚLI NIE JESTEŚ W STANIE DOSTARCZYĆ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W przypadkach, w których ze względów prawnych lub na mocy umowy musimy zbierać dane osobowe użytkownika, a nie będzie on w stanie tych danych w odpowiednim momencie dostarczyć, istnieje możliwość niewykonania przez nas umowy lub odmowy jej zawarcia (np. w celu dostarczania produktów lub usług). W tym przypadku będziemy zmuszeni anulować zamówienie usługi lub produktu, ale poinformujemy o tym użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. JAK GROMADZONE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Wykorzystujemy różne metody zbierania danych, w tym:

 • Bezpośrednie interakcje. Możesz ujawnić nam swoją tożsamość i dane kontaktowe poprzez wypełnienie formularzy lub w kontakcie listownym, telefonicznym, e-mailowym lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy;
 • zamawiasz nasze produkty lub usługi;
 • tworzysz konto na naszej stronie internetowej;
 • zapisujesz się do naszych serwisów lub publikacji;
 • godzisz się na otrzymywanie marketingu;
 • przekazujesz nam swoją opinię.
 • Technologie lub interakcje zautomatyzowane. Podczas twojego pobytu na naszej strony internetowej, możemy automatycznie zbierać dane techniczne dotyczące sprzętu, sposobu przeglądania i zachowań. Zbieramy dane osobowe za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Zapoznaj się z naszą polityką cookies, aby uzyskać szczegółowe informacje.
 • Poprzez osoby trzecie lub z publicznie dostępnych źródeł. Możemy otrzymywać dane osobowe od określonych poniżej stron trzecich i ze źródeł ogólnodostępnych:
 • tożsamość i Dane Kontaktowe od brokerów lub administratorów danych działających wewnątrz UE.
 • tożsamość i Danych Kontaktowe z ogólnodostępnych źródeł, takich jak organizacje handlowe działające na terenie UE.

 

4. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Będziemy wykorzystywać twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala nam na to prawo. Najczęściej będziemy używać twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Gdy musimy wypełnić umowę, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z użytkownikiem.
 • Tam, gdzie jest to konieczne dla naszego uzasadnionego interesu (lub interesu osób trzecich) wtedy, gdy twoje interesy i prawa podstawowe nie wykluczają tych interesów.
 • Tam, gdzie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zobowiązań prawnych lub ustawowych.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o rodzajach podstaw prawnych, na których będziemy opierać przetwarzanie twoich danych osobowych.

Zazwyczaj nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem przypadków związanych z przesłaniem komunikacji marketingowej poprzez e-mail bezpośrednio od osób trzecich. Masz prawo wycofać zgodę na marketing w dowolnym momencie kontaktując się z nami.

DO JAKICH CELÓW BĘDZIEMY UŻYWAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Poniższy opis w formie tabeli przedstawia wszystkie sposoby, w jakich planujemy użyć Twoich danych osobowych oraz odpowiednie podstawy prawne, na których się opieramy. Gdy to niezbędne, podajemy również nasz uzasadniony interes.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika na więcej niż jednej podstawie prawnej w zależności od celu, dla którego wykorzystujemy te dane. Prosimy o kontakt z nami jeśli potrzebujesz szczegółowych objaśnień dotyczących konkretnej podstawy prawnej, na której polegamy przy przetwarzaniu danych osobowych, w przypadkach gdzie w poniższej tabeli została określona więcej niż jedna podstawa prawna.

Typ Celu/Działania dot. danych Uzasadniony powód do przetwarzania, w tym w oparciu o interes prawny

Zarejestrowanie użytkownika jako nowego klienta (a) Tożsamość

(b) Kontakt wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem

Przetwarzanie i dostarczanie zamówienia (a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Transakcja

(e) Marketing i komunikacja (a) Wykonywanie umowy z użytkownikiem

Zarządzanie relacjami z użytkownikiem, włączając:

() Informowanie o zmianach naszych warunków lub zasad ochrony prywatności

 (a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

(e) Marketing i komunikacja (a) Wykonywanie umowy z użytkownikiem

(b) Niezbędne do wykonania zobowiązania prawnego

(c) Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (do celów aktualizacji ewidencji i badania, jak klienci korzystają z naszych produktów i usług)

Do zarządzania i ochrony naszej działalności oraz niniejszej strony (w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, konserwacji systemu, wsparcia, raportowania i hostingu danych) (a) Tożsamość

(b) Kontakt

(C) Informacje techniczne (a) Niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów firmy (w celu prowadzenia działalności, zapewnienia administracji i usług IT, bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom i w ramach reorganizacji działalności lub reorganizacji grupy)

(b) Niezbędne do wykonania zobowiązania prawnego

W celu zapewnienia aktualnych informacji i odpowiednich reklam oraz mierzenia lub sprawdzenia skuteczności reklamy (a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Użytkowanie

(e) Marketing i Komunikacja

(F) Informacje techniczne niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu (w celu poznania, jak klienci wykorzystują nasze produkty/usługi oraz rozwijania ich, rozwoju działalności i w celach dopracowywania naszej strategii marketingowej)

Aby korzystać z analiz danych, aby poprawić naszą stronę internetową, produkty/usługi, marketing, relacje z klientami i doświadczenie konsumenckie (a) Informacje techniczne

(b) Użytkowanie Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu (w celu definiowania typów klientów dla naszych produktów i usług, aktualizacji naszej strony internetowej, rozwijania działalności i dopracowywania strategii marketingowej)

W celu przedstawienia sugestii i porad o produktach lub usługach, które mogą Cię zainteresować (a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Informacje techniczne

(d) Użytkowanie

(e) Profil niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w zakresie rozwijania naszych produktów/usług oraz działalności)

Marketing

Staramy się zapewnić państwu wybór w odniesieniu do określonych sposobów użytkowania danych osobowych, szczególnie w zakresie marketingu i reklamy.

PROMOCYJNE OFERTY OD NAS

Możemy wykorzystywać twoją tożsamość, dane kontaktowe, techniczne, użytkowania i profilu w celu określenia, czego możesz naszym zdaniem chcieć lub potrzebować, lub co może być dla Ciebie interesujące. Właśnie w ten sposób decydujemy, jakie produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie istotne (określamy to marketingiem).

Otrzymasz od nas wiadomości marketingowe, jeśli zgłaszałeś/aś się do nas z zapytaniem, po zakupie towarów lub usług od nas lub jeśli podałeś nam swoje dane w celu uczestnictwa w konkursie lub rejestracji w celu skorzystania z promocji, i tylko wtedy, gdy została wyrażona chęć ich otrzymywania.

REZYGNACJA  

Możesz zażądać zaprzestania wysyłania przez nas lub osoby trzecie ofert marketingowych w dowolnym czasie po kliknięciu linków rezygnacyjnych podanych pod każdą otrzymaną od nas wiadomością marketingową, lub kontaktując się z nami w dowolnej chwili.

Zrezygnowanie z otrzymywania komunikatów marketingowych nie obejmuje danych osobowych dostarczonych nam w wyniku zakupu towaru/usługi, rejestracji gwarancji, wyrażenia opinii na temat produktu/usługi lub innych transakcji.

PLIKI COOKIE

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, by zrezygnować ze wszystkich lub niektórych plików cookie, lub aby ustawić alert, gdy strony tworzą lub zyskują dostęp do plików cookies. Jeśli wyłączysz lub zrezygnujesz z plików cookie, pamiętaj, że niektóre części strony mogą być niedostępne lub nie będą działały prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą cookies tutaj.

 

ZMIANA PRZEZNACZENIA   

Będziemy korzystać z danych osobowych użytkownika jedynie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że mamy uzasadnione powody, aby używać ich z innego powodu, a powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z celem pierwotnym, prosimy o Kontakt.

W razie wykorzystania danych osobowych do celów niepowiązanych, powiadomimy Cię o tym i podamy odpowiednią podstawę prawną.

Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez twojej wiedzy i zgody zgodnie z powyższymi zasadami tam, gdzie jest to wymagane lub umożliwione przez prawo.

 

5. UJAWNIENIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe stronom określonym poniżej do celów określonych w tabeli w punkcie 4 powyżej.

 

 • Zewnętrzne Strony Trzecie określone w Glosariuszu.

Wymagamy od wszystkich osób trzecich przestrzegania bezpieczeństwa twoich danych osobowych i korzystania z nich zgodnie z prawem. Nie pozwalamy naszym zewnętrznym usługodawcom na korzystanie z danych osobowych użytkownika dla własnych celów, ale jedynie na przetwarzanie danych osobowych dla określonych celów i zgodnie z naszymi instrukcjami

6. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapobiegające przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub udostępnieniu w sposób nieupoważniony, modyfikowaniu lub ujawnianiu danych osobowych. Ponadto ograniczamy dostęp do danych osobowych do takich pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, które tych danych rzeczywiście potrzebują. Będą przetwarzać one dane osobowe użytkownika zgodnie z naszymi instrukcjami, przez co są zobowiązani do zachowania poufności.

Wprowadziliśmy procedury w celu zaradzenia wszelkim domniemanym wyciekom danych osobowych i poinformujemy o takich zdarzeniach użytkowników jak i wszelkie odpowiednie służby zgodnie z wymogami prawa.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH

JAK DŁUGO BĘDZIECIE UŻYWAĆ MOICH DANYCH OSOBOWYCH?  

Tylko przechowujemy dane osobowe tak długo, jak będzie to niezbędne do zrealizowania celów, dla których je zebraliśmy, w tym do celów spełniających wszelkie wymagania prawne, rachunkowości i sprawozdawczości.

Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, rodzaj i stopień wrażliwości danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody z powodu nieuprawnionego użycia lub ujawnienia danych osobowych, oraz cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe i możliwość ich osiągnięcia za pośrednictwem innych środków i odpowiednich wymagań prawnych.

Zgodnie z prawem musimy przetrzymywać podstawowe informacje o naszych klientach do celów podatkowych (w tym dane kontaktowe, tożsamości, finansowe i transakcyjne) przez sześć lat po tym, jak przestają być oni naszymi klientami.

 

W niektórych przypadkach możesz poprosić o usunięcie swoich danych: patrz [żądanie usunięcia] poniżej w celu uzyskania szczegółowych informacji.

W pewnych okolicznościach możemy zanonimizować dane osobowe (tak, by uniemożliwić identyfikację osoby na ich podstawie) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku będziemy mogli używać tych informacje przez czas nieokreślony i bez wiedzy użytkownika.

9. TWOJE PRAWA

W pewnych okolicznościach, użytkownik posiada prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej na temat tych praw:

 • [Żądanie dostępu do danych osobowych]
 • [Żądanie korekty danych osobowych]
 • [Żądanie usunięcia danych osobowych]
 • [Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych]
 • [Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych]
 • [Żądanie transferu danych osobowych]

Jeśli chcesz skorzystać z praw określonych powyżej, skontaktuj się z nami.

DOSTĘP ZAZWYCZAJ BEZ OPŁAT  

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystać z innych uprawnień), nie trzeba uiszczać żadnej opłaty. Jednak możemy pobierać niewielką opłatę, jeśli wniosek jest ewidentnie bezzasadny, zbyt częsty lub ma nadmierny charakter. Ponadto, w powyższych przypadkach możemy również odmówić realizacji zgłoszenia.

CZEGO MOŻEMY OD CIEBIE POTRZEBOWAĆ  

Możemy poprosić o dodatkowe informacje od użytkownika w celu potwierdzenia tożsamości i zapewnienia prawa dostępu do danych osobowych (lub korzystania z innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione na rzecz osób, które nie są uprawnione do ich otrzymywania. Możemy również kontaktować się z użytkownikiem, aby prosić o dodatkowe informacje w związku z zapytaniem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

 

LIMIT CZASU ODPOWIEDZI 

Staramy się odpowiadać na wszystkie prawnie uzasadnione zapytania w ciągu jednego miesiąca. Czasami okres ten może się wydłużyć, jeżeli zapytanie jest szczególnie trudne lub zostało wystosowane kilka zapytań naraz. W tym przypadku będziesz powiadamiany/a i informowany/a na bieżąco.

10. INFORMACJA O RZETELNYM PRZETWARZANIU DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

W ramach przetwarzania nowych zgłoszeń i/lub kontrolowania Twojego rachunku kredytowego u nas, dostarczymy Twoje dane osobowe i/lub informacje biznesowe do biura informacji kredytowej (BIK), które z kolei prześle nam informacje o Tobie lub twojej firmie, np. odnośnie do Twojej historii finansowej. Aplikowanie o rachunek kredytowy u nas może wiązać się również z naszą potrzebą skontaktowania się Twoim bankiem, a także zapytaniami o referencje handlowe od stron trzecich.

 

Ma to na celu ocenę zdolności kredytowej, sprawdzenie Twojej tożsamości, zarządzanie kontem, śledzenie i odzyskiwanie długów i zapobieganie działalności przestępczej. W ramach tego procesu, będziemy również kontynuować wymianę informacji o Tobie z BIK, w tym o rozliczeniach kont i niespłaconych w terminie długach.

11. SŁOWNIK POJĘĆ

PODSTAWY PRAWNE

Uprawniony Interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu firmą w taki sposób, aby umożliwić nam dostarczanie jak najlepszych usług/produktów oraz wysokiej jakości i bezpiecznego ich użytkowania przez klientów. Zawsze bierzemy pod uwagę wszelkie potencjalne oddziaływanie na Klientów (zarówno pozytywne, jak i negatywne) oraz ich prawa, zanim przystąpimy do przetwarzania ich danych osobowych w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy twoich danych osobowych do działań, w których negatywne oddziaływanie na Klienta przeważa nad naszymi interesami (wyłączając jego wyraźną zgodę lub wymogi czy przyzwolenia prawne). Możesz uzyskać więcej informacji o tym, jak oceniamy nasze interesy wobec ewentualnych negatywnych skutków w odniesieniu do konkretnych rodzajów działalności kontaktując się z nami.

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie danych tam, gdzie jest to konieczne w celu realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcie działań na życzenie Klienta przed zawarciem takiej umowy.

Przestrzeganie wymogów prawnych lub ustawowychoznacza przetwarzanie danych osobowych w stopniu, w jakim jest to zgodne z prawnymi lub ustawowymi obowiązkami, którym podlegamy.

STRONY TRZECIE

Podmioty zewnętrzne

 • Dostawcy usług przetwarzający dane z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którzy świadczą usługi IT i administrowania systemami.
 • Dostawcy usług przetwarzający dane z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którzy świadczą usługi IT i administrowania systemami.
 • Doradcy przetwarzający dane osobowe lub współadministratorzy, w tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i usługi księgowe.
 • Administratorzy i inne organy przetwarzający dane osobowe lub współadministratorzy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którzy wymagają raportowania działań przetwarzania danych w określonych przypadkach.

TWOJE PRAWA

Masz prawo do:

Żądania dostępu do swoich danych osobowych (w zakresie wniosków osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych). Pozwala to uzyskać kopię Twoich danych osobowych, które posiadamy i sprawdzić, że przetwarzamy je legalnie.

Żądania korekty Twoich danych osobowych, które posiadamy. Umożliwia to poprawienie niepełnych lub nieprawdziwych danych, które posiadamy o Tobie, ale przy zastrzeżeniu, że możemy zweryfikować dokładność nowo dostarczonych danych.

Żądania usunięcia danych osobowych To żądanie daje możliwość usunięcia danych osobowych tam, gdzie występuje bezzasadne ich przetwarzanie. Masz również prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach, w których z powodzeniem wykorzystałeś/aś swoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej), w razie przetwarzania twoich danych niezgodnie z prawem lub w przypadkach, kiedy musimy usunąć Twoje dane osobowe zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w stanie wykonać żądania usunięcia danych wobec konkretnych podstaw prawnych, o czym Cię poinformujemy w momencie otrzymania żądania.

Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, w których opiera się ono na uzasadnionym interesie (naszym lub osób trzecich), ale Twoja konkretna sytuacja która sprawia, że chcesz zaprzestania przetwarzania danych na tej podstawie ponieważ uważasz, że ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo do sprzeciwu w przypadkach, gdy przetwarzamy twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy mocne podstawy prawne do przetwarzania informacji, które przeważą nad wszystkimi Twoimi prawami i wolnościami.

Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Pozwala zażądać wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych; (b) w przypadku niezgodnego z prawem korzystania z danych, ale bez chęci usunięcia ich; (C) w przypadku, gdy chcesz, byśmy przetrzymywali Twoje dane nawet jeśli nie są już nam potrzebne, jeśli to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony Twoich praw; lub (D) gdy masz zastrzeżenia odnośnie do wykorzystania swoich danych, ale musimy wpierw sprawdzić, czy posiadamy uzasadnione powody, aby je wykorzystywać.

Żądania przekazania danych osobowych na rzecz użytkownika lub osób trzecich. Przekażemy użytkownikowi, lub osobie trzeciej przez niego wskazanej, dane osobowe w formie czytelnej i w powszechnie używanym formacie. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy tylko zautomatyzowanych informacji, dla których pierwotnie udzielono zgody na przetwarzanie lub w przypadku, gdzie korzystaliśmy z informacji w celu realizacji umowy.

Wycofania zgody w dowolnym momencie, w przypadku, gdy polegamy na wyrażonej przez Ciebie zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Jednak nie ma to wpływu na legalność wszelkiego przetwarzania odbywającego się zanim wycofasz swoją zgodę. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić określonych produktów lub usług. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym w momencie wycofywania zgody.