Saved 0

You can find it up here. Login or register to save it permanently or add to a mood board.

You can find it up here. Login or register to save it permanently or add to a mood board.

Kosz 0

Przedmiot dodany do koszyka

Przedmiot usunięty z koszyka

Osiągnięto maksymalną liczbę przedmiotów

Koszyk jest pusty

Twój koszyk jest pusty

Warunki

1. Postanowienia ogólne

1.1 Strona internetowa Designflooring.com (“strona internetowa”) jest własnością i jest prowadzona  przez firmę Designflooring International Limited ("Designflooring", "my", "nas" lub "nasza").  Designflooring jest firmą zarejestrowaną w Anglii pod numerem 3391378, a adres jej siedziby głównej to Evesham Park, Worcestershire WR11 1GP.

1.2 Niniejsze warunki i nasza “Polityka Prywatności” (razem zwane “Umową Użytkownika”) tworzą naszą umowę z Tobą dotycząca nieodpłatnego użytkowania strony internetowej i zastępuje wszelkie wcześniejsze  umowy lub ustalenia z Toba dotyczące strony internetowej.

1.3 Twoje użytkowanie i dostęp do strony internetowej, czy to jako gość czy jako zarejestrowany użytkownik jest uwarunkowane zaakceptowaniem Umowy Użytkownika, ustalającej warunki umożliwiające korzystanie ze strony internetowej. Odwiedzając lub używając Strony Internetowej akceptujesz i zgadzasz się na spełnienie warunków zawartych w Umowie Użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami Umowy Użytkownika nie możesz korzystać ze Strony Internetowej.

1.4 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w Umowie Użytkownika w dowolnym czasie i bez podania przyczyn. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie w momencie opublikowania na stronie internetowej i Twoim obowiązkiem jest czytanie umowy za każdym razem, kiedy odwiedzasz stronę. Każda wizyta na Stronie Internetowej po wprowadzeniu zmian w umowie oznacza Twoją akceptację zmienionej Umowy Użytkownika.

1.5 Jeżeli w formularzu rejestracji użytkownika zostanie użyta nazwa Twojej firmy , umowa jest zawarta między nami a Twoja firmą, chyba że kontekst wymaga inaczej, a sformułowania “Ty” i “Twój” będą odnosić się do tej firmy.

2. Dostęp, użytkowanie i dostępność

2.1 Ponieważ znaczna część strony internetowej jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich, warunkiem jest, że używasz strony internetowej na własną odpowiedzialność. Dostęp do strony internetowej jest udzielony czasowo i rezerwujemy sobie prawo do wycofania, zawieszenia i/lub wnoszenia poprawek do usługi lub zawartości strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia.

2.2 Choć będziemy dokładać wszelkich starań, by strona internetowa była dostępna 24 godziny na dobę nie możemy zagwarantować, że strona będzie zawsze dostępna. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za brak dostępności strony w jakimkolwiek okresie czasu.

2.3 Jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że wszelkie osoby odwiedzające stronę internetową korzystające z Twojego łącza internetowego lub komputera zapoznają się i będą przestrzegać Umowy Użytkownika.

2.4 Nie możesz modyfikować, kopiować, okazywać, rozpowszechniać, publikować, pobierać, wyświetlać, przesyłać lub tworzyć jakiejkolwiek pracy pochodnej, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (włączając udział stron trzecich) z jakiejkolwiek zawartości udostępnionej na stronie internetowej bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody, z wyjątkiem tego, że możesz (i) wydrukować jedną kopię zawartości pojedynczej strony będącej częścią strony internetowej do użytku prywatnego i niekomercyjnego; oraz (ii) możesz pobierać wybrane broszury i zdjęcia produktów, które zdecydowaliśmy się udostępnić.

2.5 Nie możesz modyfikować w żaden sposób materiałów, które wydrukowałeś i nie możesz użyć ilustracji, fotografii  sekwencji audio i wideo czy jakiejkolwiek grafiki osobno od towarzyszącego jej tekstu.

2.6 Od czasu do czasu możemy udostępniać usługi na stronie internetowej, które będą wymagały rejestracji i będą dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników którzy udostępnili nam swoje dane kontaktowe (“Dane kontaktowe”). Dane kontaktowe, które podajesz na stronie internetowej muszą być kompletne, aktualne i właściwe, i nie możesz podać  danych innej osoby lub instytucji bądź użyć fałszywego nazwiska lub nazwiska, którego nie masz prawa używać. Jeśli dane kontaktowe ulegną zmianie, poinformujesz nas o tym niezwłocznie poprzez aktualizację danych kontaktowych lub pisząc na adres info@designflooring.com.

2.7 Możesz podać nam właściwe informacje rejestracyjne w celu uzyskania dostępu do dodatkowych funkcjonalności podczas korzystania ze strony internetowej (“Informacje Rejestracyjne”). Podanie tych informacji rejestracyjnych pozwoli Ci na (i) zachowanie aktualności Informacji Kontaktowych; i (ii) używanie wszelkich funkcjonalności udostępnianych na stronie internetowej.

2.8 Nie możesz ujawniać swoich Informacji Kontaktowych i/lub Informacji Rejestracyjnych żadnym stronom trzecim i będziesz całkowicie odpowiedzialny za wszelkie działania jakie wystąpią w związku z Twoimi Informacjami Kontaktowymi i/lub Informacjami Rejestracyjnymi.

2.9 Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek obawy dotyczące swoich Informacji Kontaktowych i/lub Informacji Rejestracyjnych lub dowiesz się o ich nieprawidłowym użyciu musisz nas o tym niezwłocznie poinformować pisząc na adres info@designflooring.com.

2.10 Jeśli, w naszej rozsądnej ocenie, naruszysz którekolwiek z postanowień Umowy Użytkownika, Twoje prawo do użytkowania strony internetowej natychmiast wygaśnie i będziesz musiał, na nasze żądanie, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie i materiały, które uzyskałeś. W przypadku podjęcia przez nas takiej decyzji poinformujemy Cię o tym za pomocą Twoich Informacji Kontaktowych jeżeli zostały one przez Ciebie podane.

3. Zamawianie próbek

3.1 Poniższe postanowienia ustalą warunki na których możesz zamawiać a my możemy dostarczać próbki produktów zamieszczonych na stronie internetowej (“Próbki”).

3.2 Składając zamówienie na próbki poświadczasz, że masz przynajmniej 18 lat lub działasz za zgodą osoby, która ukończyła 18 lat.

3.3 Wszelkie Zamówienia mogą być złożone za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie pod numerem telefonu 00800 777 33 222. Linie są czynne w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku (wyłączając dni wolne od pracy i święta publiczne).

3.4 Wyślemy Ci email z potwierdzeniem zamówienia (“Potwierdzenie zamówienia”) zaraz po otrzymaniu Twojego zamówienia. Twoje zamówienie stanowi dla nas prośbę o dostarczenie próbek i nie oznacza to, że zostało ono zaakceptowane.

3.5 Mamy prawo odmowy akceptacji zamówienia według naszego uznania.

3.6 Będziemy się starać zrealizować zamówienie w terminie podanym w potwierdzeniu zamówienia, a jeśli termin taki nie został podany, w rozsądnym terminie od wysłania potwierdzenia zamówienia, chyba że wystąpią nadzwyczajne okoliczności.

4. Bezpieczeństwo

4.1 Możesz używać strony internetowej do celów zgodnych z prawem i wyraźnie zgadzasz się nie:

4.1.1 używać strony internetowej w jakikolwiek sposób, który łamie obowiązujące prawa lub przepisy lokalne, krajowe lub międzynarodowe;

4.1.2 używać strony internetowej w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub nielegalny, lub ma niezgodny z prawem lub nielegalny cel lub skutek;

4.1.3 używać strony internetowej w celu umyślnego wprowadzania lub transmitowania jakichkolwiek danych , wysyłać lub przesyłać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, trojany, robaki, bomby czasowe lub inne szkodliwe materiały lub podobne kody komputerowe stworzone w celu umyślnego wpływania na pracę jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego;

4.1.4 naruszać jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych czy prawa do prywatności, reklamowania lub jakichkolwiek innych praw, zarejestrowanych lub nie, jakiejkolwiek natury lub jakiejkolwiek osoby, ani być nieprzyzwoitym, oszczerczym,   bluźnierczym lub szkalującym;

4.1.5 uzyskiwać dostępu bez uprawnień, manipulować przy, uszkadzać lub zakłócać działanie jakiejkolwiek części strony internetowej, jakiegokolwiek sprzętu lub sieci komputerowej na których utrzymywana jest strona internetowa lub jakiegokolwiek oprogramowania używanego przez stronę internetową;i

4.1.6 wpływać na, uszkadzać lub zakłócać korzystanie ze strony internetowej przez strony trzecie lub sieci lub oprogramowanie należące do lub używane przez strony trzecie.

5. Gwarancje i Odpowiedzialność

5.1 Zawartość udostępniana na stronie internetowej jest udostępniana w stanie jakim jest, bez żadnych gwarancji ścisłości i wiarygodności. Twoim obowiązkiem jest weryfikacja wiarygodności takiej zawartości.

5.2 Strona internetowa może zawierać linki i odnośniki do innych stron i zasobów, które nie są pod naszą kontrolą. Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących takich stron lub zasobów, i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za dostępność , zawartość czy bezpieczeństwo ani za żadne produkty i usługi dostępne. Jeżeli  poprzez taki link dokonasz transakcji ze stroną trzecią, transakcja odbędzie się, i wszelkie prawa i obowiązki powstaną tylko miedzy Tobą a strona trzecią.

5.3 Do zakresu dozwolonego prawem, my, inne firmy będące członkami naszej grupy firm i związane z nami strony trzecie niniejszym wykluczamy w stopniu dozwolonym przez prawo:

5.3.1 wszelkie skargi, warunki, gwarancje i inne warunki które mogły by w innym przypadku być dorozumiane przez statut, prawo powszechne lub prawo uzupełniające, ale bez ograniczenia do, warunków satysfakcjonującej jakości, przydatności do konkretnych celów oraz rozsądnej troski i umiejętności;

5.3.2 wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie pośrednie lub powstałe w konsekwencji straty spowodowane przez któregokolwiek z użytkowników w związku ze Stroną internetową (włączając spowodowane przez jej użycie, niemożność użycia, lub wynikające z użycia Strony internetowej), jakichkolwiek stron z nią połączonych i jakichkolwiek materiałów na niej opublikowanych włączając bez ograniczeń jakąkolwiek odpowiedzialność za:

5.3.2.1 utratę dochodów lub przychodów;

5.3.2.2 utratę zysków lub kontraktów;

5.3.2.3 zkłócenie działalnosci gospodarczej;

5.3.2.4 stratę obrotów lub spodziewanych oszczędności;

5.3.2.5 stratę, uszkodzenie lub zafałszowanie danych lub informacji;

5.3.2.6 stratę możliwości, spadek wartości firmy lub utratę reputacji;

5.3.2.7 utracone wydatki; i/lub

5.3.2.8 za jakiekolwiek inne straty lub uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju, jakkolwiek powstałe, czy na mocy kontraktu czy deliktu (włączając zaniedbanie) lub restytucję, lub poprzez naruszenie statutowych obowiązków wprowadzenie w błąd lub inaczej;

5.3.3 wszelką odpowiedzialność za:

5.3.3.1 jakiekolwiek opóźnienie lub niepowodzenie w wypełnieniu jakichkolwiek zobowiazań, spowodowane przez przyczynę bedącą poza naszą rozsądna kontrolą;

5.3.3.2 jakąkolwiek stratę lub uszkodzenie które mogą powstać w rezultacie jakiegokolwiek niepowodzenia w ochronie Twoich Informacji Kontaktowych i/lub Danych Logowania;

5.3.3.3 jakiekolwiek opóźnienie w dostawie Próbek jakkolwiek spowodowane;

5.3.3.4 wszelkie straty lub uszkodzenia spowodowane atakiem typu DDOS (distributed denial-of-service), wirusami lub innym technologicznie szkodliwym materiałem, który może zarazić Twój sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne wynikające z tytułu własności materiały a powstałe z powodu użytkowania Strony internetowej lub z powodu pobrania jakiegokolwiek materiału na niej zamieszczonego lub zamieszczonego na jakiejkolwiek stronie internetowej z nią połączonej. 

5.4 W każdym przypadku, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec Ciebie wynikająca z kontraktu, deliktu (włączając , bez ograniczeń, zaniedbanie) lub powstała w inny sposób w związku z Umową Użytkownika lub Strona internetową będzie ograniczona do kwoty £50.

5.5 Nic w niniejszej Umowie Użytkownika nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikłą z naszego zaniedbania lub naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd wprowadzenie w błąd jako sprawy zasadniczej ani innej odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona z powodu obowiązującego prawa.

6. Ochrona Danych

Działamy w zgodzie z wszelkimi obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii prawami dotyczącymi Ochrony Danych. Aby zapoznać się ze sposobami w jakie używamy Twoich danych osobowych proszę zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

7. Własność Intelektualna

7.1 Jeżeli nie zostało to określone inaczej, wszelkie patenty, prawa autorskie, prawa do projektów, znaki handlowe, tajemnice handlowe, know-how, prawa do baz danych i inne prawa o charakterze praw do własności intelektualnej (czy to zarejestrowane czy nie) i wszystkie ich zastosowania  gdziekolwiek na świecie (“Prawa Własności Intelektualnej”) na stronie internetowej i w treściach zamieszczonych na Stronie internetowej są własnością lub są zarejestrowane na Designflooring. Wszelkie takie Prawa Własności Intelektualnej są zastrzeżone.

7.2 Projekt Strony internetowej, teksty, grafiki, logotypy, obrazy, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty, nazwy usług, kompilacje danych i oprogramowanie są znakami handlowymi lub opakowaniami Designflooring. Wszelkie prawa, korzyści i tytuły dotyczące tych znaków handlowych i opakowań są zastrzeżone.

7.3 Nie będziesz używać znaków handlowych i/lub opakowań Designflooring w związku z jakimikolwiek innymi produktami lub usługami niż produkty i usługi Designflooring , w jakikolwiek sposób, który może spowodować pomyłkę lub w jakikolwiek sposób zdyskredytować Designflooring.

8. Wypowiadalność

Jeżeli jakikolwiek sąd lub kompetentny organ władzy stwierdzi, ze którekolwiek z postanowień lub część któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy Użytkownika jest nieprawidłowe, nielegalne lub niemożliwe do przestrzegania, takie postanowienie lub część postanowienia będzie, do wymaganego zakresu, uznane za usunięte a wykonalność innych postanowień Umowy Użytkownika pozostanie nienaruszona.

9. Prawa Stron Trzecich

Nic w niniejszej Umowie Użytkownika nie przyzna żadnej ze stron trzecich jakiejkolwiek korzyści lub prawa do egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy Użytkownika.

10. Prawa i Jurysdykcja

Umowa Użytkownika i jakiekolwiek spory lub roszczenia wynikające lub będące w związku z jej treścią lub formułowaniem (włączając spory lub roszczenia  nie wynikające z kontraktów) będą rozstrzygane na mocy prawa angielskiego i będą rozpatrywane wyłącznie przez angielskie sądy. 

11. Skargi

Jeśli uważasz, ze Twoje prawa zostały naruszone przez Stronę internetową lub jakikolwiek aspekt naszych usług powinieneś najpierw skontaktować się z nami pisząc na adres info@designflooring.com.