Ogrzewanie Podłogowe


Ogrzewanie podłogowe musi byc wyłączone na 48 godzin przed instalacją podłogi, w czasie i 48 godzin po instalacji podłogi, następnie temperatura musi być stopniowo podnoszona najlepiej co 3stopnie co godzinę do momentu uzyskania pożądanego ciepła.