Kup produkty Designflooring


Rejestracja projektu i Specyfikacja podłóg

Jeśli opracowujesz specyfikację wymagająca użycia produktów Designflooring lub jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, które z naszych produktów będą odpowiednie dla Twojego projektu, prosimy o zarejestrowanie u nas wymagań projektu. Pozwoli to nam lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i pomoże zarządzać projektem w taki sposób, aby mieć pewność, że produkty ze specyfikacji znajdą się na miejscu budowy kiedy bedą potrzebne. Kiedy projekt zostanie zarejestrowany, możemy udzielić pomocy w:

  • Wycenie 
  • Przydziale zapasów 
  • Wyborze wykonawcy i procedurach przetargowych 
  • Zarządzaniu projektem 
  • Szkoleniach poinstalacyjnych dla końcowych użytkowników

Jesli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o nas i naszej ofercie skontaktuj się z nami.