Designflooring

Produkty Designflooring w użyciu


Wprowadzenie

Firma Designflooring, założona w 2004 roku, stała się jednym z wiodących producentów winylowych wykładzin podłogowych w Europie. Zdajemy sobie sprawę, że działalność naszej firmy ma wpływ na środowisko i dążymy do ciągłej poprawy naszych procesów produkcyjnych i logistycznych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju firmy i optymalnych parametrów naszych produktów zarówno dla klientów, jak i udziałowców. Nasze zaangażowanie w to zadanie rozpoczyna się od samych podstaw, czyli uświadomienia wszystkich naszych pracowników o tym, jak mogą przyczynić się do osiągnięcia naszych celów w zakresie ochrony środowiska. Dzięki temu możemy pochwalić się wysoką świadomością ekologiczną w procesie dostaw i obsługi wszystkich naszych produktów na całym świecie. Regularnie monitorujemy naszą pracę zgodnie z kluczowymi kryteriami w celu zapewnienia ciągłości w doskonaleniu naszych produktów i procesów.


Aby uzyskać więcej informacji zobacz naszą pełną deklarację środowiskową produktu.

Produkcja i dostawa

Nasze zakłady są certyfikowane zgodnie z normą środowiskową ISO 14001, co oznacza, że dążymy do ciągłej poprawy skuteczności działań środowiskowych, w tym systemów kontroli zużycia wody i pakowania naszych produktów w opakowania w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu. Wszystkie nasze fabryki posiadają także certyfikat normy jakości ISO 9001.


Warstwa ścieralna w naszych produktach zrobiona jest z najwyższej jakości i w 100% czystego PVC, zaś do produkcji pozostałych warstw wszystkich naszych podłóg wykorzystujemy tworzywa PVC pochodzące z recyklingu. W rzeczywistości, nasze produkty mogą zawierać aż 50% materiałów pochodzących z recyklingu otrzymanych z odpadów produkcyjnych, takich jak ścinki, skrawki, i drobinki pozostałe po obróbce. Niemal 100% odpadów produkcyjnych i poprodukcyjnych jest przetwarzane na nowe produkty w ramach zamkniętego cyklu przetwarzania.


Nasza działalność w Europie jest certyfikowana przez ISO 14001:2015.


SGS


Surowce pozyskiwane w zrównoważony sposób

Najważniejszy surowiec w naszym produkcie, PVC, jest pochodną prawdziwie odnawialnego zasobu: sól. Oprócz surowców odnawialnych, stosowane w naszych produktach składniki mineralne występują naturalnie i w obfitości w skorupie ziemskiej, dzięki czemu można je uznać za odnawialne.

PVC

Produkty bezpieczne

Nasze produkty są tworzone na bazie winylu (PVC). Jest to ten sam wypróbowany i sprawdzony materiał, który stosuje się w kluczowych wyrobach medycznych jak worki z krwią, dreny do dializy, dreny do bypassów serca i płuc, rękawice chirurgiczne lub opakowania leków. Winyl stosują również producenci rur, przewodów, systemów ochrony kabli i ram okiennych. W praktyce jest to najbardziej powszechnie używany polimer w budownictwie.


Wszystkie nasze produkty są wolne od metali ciężkich i w pełni zgodne z rozporządzeniem 'REACH' (w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów). To rozporządzenie Unii Europejskiej odnosi się do rozwiązań w dziedzinie produkcji i stosowania substancji chemicznych i ich potencjalnego wpływu na zdrowie człowieka i środowisko. Są one również wolne od 'BPA' (bisfenolu A) i formaldehydu.


Żaden z naszych produktów nie zawiera surowców działających szkodliwie na rozrodczość, wywołujących zaburzenia endokrynologiczne lub posiadających właściwości rakotwórcze.

Nasze europejskie produkty posiadają znak CE, który potwierdza, że są one zgodne z rozporządzeniem odnośnie do wyrobów budowlanych UE 305/2011 i spełniają wymagania zharmonizowanego europejskiego standardu EN 14041.


CE