Saved 0

You can find it up here. Login or register to save it permanently or add to a mood board.

You can find it up here. Login or register to save it permanently or add to a mood board.

Mand 0

Artikel toegevoegd aan winkelwagen

Artikel verwijderd uit winkelwagen

Het maximum aantal items is bereikt

Uw winkelmand is leeg

Jouw mandje is leeg

Privacybeleid

Welkom op de privacypagina van Designflooring

Designflooring respecteert uw privacy en zet zich in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens als u onze website bezoekt (ongeacht waar u deze bezoekt) en informeert u over uw privacy rechten en hoe u wettelijk beschermd bent.

Deze privacyverklaring wordt verstrekt in een gelaagd formaat zodat u kunt doorklikken naar de specifieke onderwerpen die hieronder uiteengezet worden. Gebruik ook de woordenlijst voor de definities van termen die gebruikt worden in deze privacyverklaring. 

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe Designflooring uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, waaronder maar niet beperkt tot gegevens die u via deze website verstrekt en/of als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een product of service koopt, een account aanmaakt or deelneemt aan een wedstrijd of een enquête.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat u deze wedsitemededeling leest evenals eventuele andere mededelingen met betrekking tot privacy of het correct verwerken van gegevens, die wij kunnen verstrekken voor bepaalde gelegenheden als wij persoonlijke gegevens van u verzamelen of verwerken zodat u volledig op de hoogte bent van hoe wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op andere mededelingen en is niet bedoeld om deze te vervangen.

DE VERANTWOORDELIJKE

Designflooring is de verantwoordelijke met betrekking tot uw persoonlijke gegevens (gezamenlijk "Designflooring", "we", "wij", "ons" of "onze" genoemd in deze privacyverklaring).

Ons Hoofd Juridische Diensten is verantwoordelijk voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, waaronder mogelijke verzoeken tot het uitoefenen van uw wettelijke rechten, neem dan contact op met het Hoofd Juridische Diensten met behulp van de onderstaande gegevens.

CONTACTGEGEVENS

Hoofd Juridische Diensten

Crab Apple Way, Evesham, WR11 1GP

Email: mydetails@designflooring.com

U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij het relevante toezichthoudende orgaan of de bevoegde instantie voor gegevensbeschermingskwesties in het VK (www.ico.org.uk) of in het land waar u woont. We zouden het echter waarderen als u eerst contact met ons opneemt voordat u een toezichthoudende instantie benadert, zodat wij eventuele zorgen die u heeft, kunnen aanpakken.

wijzigingen in de privacyverklaring en uw verplichting om ons te informeren over wijzigingen

 

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2018 en eerdere versies kunnen worden verkregen door contact met ons op te nemen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij van u hebben correct en actueel zijn. Wilt u ons informeren als u persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons. 

EXTERNE LINKS NAAR DERDEN

Deze website kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Door te klikken op deze links of door deze verbindingen in te schakelen kunnen derden gegevens over u verzamelen en delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Als u onze website verlaat dan raden wij u aan om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

2. DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN

Persoonlijke gegevens of persoonlijke informatie, is informatie over een individu waarmee deze persoon geidentificeerd kan worden.. Dit bevat geen gegevens  waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, bewaren en overdragen, welke we als volgt gegroepeerd hebben:

 • Identiteitsgegevens waaronder voornaam, meisjesnaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, huwelijkse staat, titel, geboortedatum en geslacht.
 • Contactgegevens waaronder factuuradres, afleveradres, emailadres en telefoonnummers.
 • Transactiegegevens waaronder gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons gekocht heeft.
 • Technische gegevens waaronder internet protocol (IP-)adres, uw inloggegevens, type en versie browser, tijdzone-instelling en -locatie, types en versies browser plug-in, besturingssysteem en platform en andere technologieën op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Profielgegevens waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die u heeft gedaan, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens waaronder informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Marketing-en communicatiegegevens waaronder uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook Samengevoegde Gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Samengevoegde Gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens maar worden volgens de wet niet beschouwd als persoonlijke gegevens aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen die een bepaalde websitefunctie gebruiken. Als we echter Samengevoegde Gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren dan behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die gebruikt zullen worden in overeenstemming met deze privacyverklaring. 

We verzamelen geen Speciale Categorieën van Persoonlijke Gegevens over u (deze bevatten gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van de vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). Ook verzamelen wij geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

 

INDIEN U GEEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERSTREKT

Als wij persoonlijke gegevens moeten verzamelen vanwege de wet of een contract dat wij met u hebben of willen afsluiten en u deze gegevens niet verstrekt wanneer hierom gevraagd wordt dan zijn wij mogelijk niet in staat om het contract, dat wij met u hebben of willen afsluiten, uit te voeren (bijvoorbeeld om goederen en diensten aan u te leveren). In dat geval moeten wij mogelijk een product of dienst die u bij ons heeft annuleren maar wij zullen u informeren als dit het geval is.

3. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen waaronder:

 • Directe interacties. U kunt uw Identiteit, Contactgegevens aan ons verstrekken middels het invullen van formulieren of door te corresponderen met ons per post, telefoon, email of anders. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt als u:
 • onze producten of diensten aanvraagt;
 • een account aanmaakt op onze website;
 • zich abonneert op onze diensten of publicaties;
 • marketing materiaal van ons wilt ontvangen;
 • ons feedback geeft;
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website kunnen we automatisch Technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browser acties en patronen. We verzamelen deze persoonlijke gegevens met behulp van cookies en andere vergelijkbare technologieën. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie;
 • Externe of publiek beschikbare bronnen. We kunnen persoonlijke gegevens van u ontvangen van verschillende externe en publieke bronnen zoals hieronder uiteengezet:
 • Identiteits- en contact gegevens van gegevensmakelaars of -verzamelaars gevestigd binnen de EU.
 • Identiteits- en contactgegevens van publiek beschikbare bronnen zoals handelsorganisaties, gevestigd in de EU. 

 

4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dit toestaat. Meestal zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Als wij een contract dat wij met u hebben afgesloten of willen afsluiten moeten uitvoeren.
 • Als dit nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.
 • Als we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende wettelijke grondslagen waarop wij een beroep doen om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Over het algemeen doen wij geen beroep op toestemming als wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonlijk gegevens behalve met betrekking tot het verzenden van externe directe marketingberichten aan u via email. U heeft het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor de marketing in te trekken door contact met ons op te nemen.

DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS  GEBRUIKEN

In de tabel hieronder hebben wij een omschrijving gegeven van de manieren waarop wij van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken en op basis van welke wettelijke grondslag wij dit doen. We hebben ook onze legitieme belangen vastgesteld, indien van toepassing.

Let wel, we kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van meerdere wettelijke grondslagen afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op indien u meer informatie wilt over de specifieke wettelijke grondslagen waar wij een beroep op doen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens als er meerdere wettelijke grondslagen vermeld staan in de tabel hieronder.

Doeleinde/Activiteit Soort gegevens Wettelijke grondslag voor het verwerken waaronder legitiem belang

Om u te registreren als een nieuwe klant (a) Identiteit

(b) Contact Voor het uitvoeren van een contract met u

Voor het verwerken en leveren van uw bestelling (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Transactie

(d) Marketing en Communicatie (a) Voor het uitvoeren van een contract met u

Om onze relatie met u te beheren, waaronder:

(a) u te informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of privacyverklaring

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing en Communicatie (a) Het uitvoeren van een contract met u

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens actueel te houden en om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)

Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beveiligen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, support, rapporteren en het hosten van gegevens) (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch (a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verstrekken van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, het voorkomen van fraude en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)

(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om relevante website inhoud en advertenties aan u te verstrekken en de effectiviteit van de advertentie te meten of te begrijpen die wij u aanbieden (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing en Communicatie

(f) Technische Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, voor  de groei van ons bedrijf en om onze marketing strategie bekend te maken)

Het gebruik van gegevensanalyses om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelatie en ervaringen te verbeteren, (a) Technisch

(b) Gebruik Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om het soort klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf verder te ontwikkelen en om onze marketing strategie bekend te maken)

Om suggesties en aanbevelingen te verstrekken aan u met betrekking tot goederen of diensten die interessant kunnen zijn voor u (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

(d) Gebruik

(e) Profiel Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor de ontwikkeling van onze producten/diensten en de groei van ons bedrijf)

Marketing

We streven ernaar om uw keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonlijke gegevens, met name op het gebied van marketing en reclame.

PROMOTIONELE AANBIEDINGEN VAN ONS

we kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om een beeld te krijgen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat mogelijk interessant kan zijn voor u. Op deze manier bepalen wij welke producten, diensten een aanbiedingen relevant kunnen zijn voor u (we noemen dit marketing).

U ontvangt marketingberichten van ons als u ons om informatie heeft gevraagd of producten of diensten bij ons heeft gekocht of als u uw gegevens aan ons heeft verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of u zich aanmeldde voor een promotie en, in elke geval, heeft u ervoor gekozen om deze marketingberichten te ontvangen.

AFMELDEN

U kunt ons of derden op ieder gewenst moment verzoeken om geen marketingberichten meer te sturen via de afmeldingslink in een marketingbericht dat aan u gestuurd is of door Contact met ons op te nemen.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten dan geldt dit niet voor persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt heeft als gevolg van de aankoop van een product/dienst, garantieregistratie, product/dienst ervaring of andere transacties.

COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige cookies geweigerd worden, of dat u gewaarschuwd wordt als websites cookies plaatsen of gebruiken. Als u cookies uitschakelt of weigert dan moet u er rekening mee houden dat sommige delen van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of niet correct werken. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, bekijk hier ons cookiebeleid.

WIJZIGING VAN HET DOELEINDE

 

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, tenzij wij redelijkerwijs vinden dat we deze moeten gebruiken voor een andere reden en deze reden komt overeen met het oorspronkelijke doeleinde. Als u uitleg wilt hebben over hoe de verwerking voor het nieuwe doeleinde overeenkomt met het oorspronkelijke doeleinde neem dan contact met ons op.

Als wij uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doeleinde dan zullen wij u hierover informeren en de wettelijke grondslag uitleggen waarom wij dit mogen doen.

Let wel, we kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de hiervoor vermelde regels, als dit is vereist of toegestaan door de wet.

 

5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de partijen die hieronder vermeld worden voor de doeleinde die vermeld staan in de tabel hierboven in paragraaf 4.

 

 • Externe derden zoals vermeld in de Woordenlijst.

We eisen van alle derden dat zij de beveiliging van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan niet toe dat externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en zij mogen alleen uw persoonlijke gegevens verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHT

We dragen uw persoonlijke gegevens niet over aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

7. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend, gewijzigd of bekend gemaakt worden op een ongeoorloofde manier. Verder hebben we de toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die deze moeten weten voor zakelijke doeleinden. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken op onze instructies en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoedelijke inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is.

8. HET BEWAREN VAN GEGEVENS

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als dit nodig is om de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn te realiseren,  waaronder met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of wij deze doeleinden kunnen realiseren met behulp van andere middelen, en de geldende wettelijke eisen.

Volgens de wet moeten wij de basisinformatie over onze klanten (waaronder Contact-, Identiteits-, Financiële en Transactiegegevens) bewaren voor een periode van zes jaar nadat ze niet langer klant zijn voor belastingdoeleinden.

 

In bepaalde gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie [verzoek tot verwijdering] hieronder voor meer informatie.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonlijke gegeven anoniem maken (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden en in dat geval kunnen we deze informatie onbeperkt gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

In bepaalde gevallen heeft uw rechten krachtens de gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Klik op de link hieronder voor meer informatie over deze rechten:

 • [Verzoek inzage in uw persoonlijke gegevens]
 • [Verzoek correctie van uw persoonlijke gegevens]
 • [Verzoek verwijdering van uw persoonlijke gegevens]
 • [Bezwaar tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens]
 • [Verzoek beperking van het verwerken van uw persoonlijke gegevens]
 • [Verzoek overdracht van uw persoonlijke gegevens]

Als u de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, neem dan Contact met ons op.

NORMAAL GEEN VERGOEDING VEREIST

U hoeft geen vergoeding te betalen voor inzage in uw persoonlijke gegevens (of voor het uitoefenen van de andere rechten). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening  brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Of als alternatief kunnen wij onder deze omstandigheden weigeren om te voldoen aan uw verzoek.

WAT WE VAN U NODIG KUNNEN HEBBEN

We kunnen specifieke informatie van u verzoeken om uw identiteit te bevestigen en om uw recht op inzage in uw persoonlijke gegevens (of het uitoefenen van uw andere rechten) te waarborgen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt wordt aan een andere persoon die hiertoe niet bevoegd is. We kunnen ook contact met u opnemen voor verdere informatie met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

 

REACTIETIJD

We proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan dit iets langer duren dan een maand als u een gecompliceerd verzoek of verschillende verzoeken heeft. In dat geval zullen wij u informeren en u op de hoogte houden.

10. KENNISGEVING CORRECTE VERWERKING VOOR ONZE ZAKELIJKE KLANTEN

 

Om een nieuwe aanvraag te verwerken en/of om uw kredietrekening bij ons te controleren verstrekken wij uw persoonlijke en/of zakelijke gegevens aan kredietreferentie-agentschappen  en deze geven ons informatie over u en uw bedrijf zoals bijvoorbeeld uw financiële geschiedenis. Als u een kredietrekening bij ons aanvraagt dan kunnen we contact opnemen met uw bank en ook handelsreferenties van derden opvragen.

Dit doen we om uw kredietwaardigheid te beoordelen, uw identiteit te controleren, uw account te beheren, schulden te traceren en incasseren en criminele activiteiten te voorkomen. We zullen ook continue informatie over u blijven uitwisselen met kredietreferentie-agentschappen, zoals afbetaalde rekeningen en eventuele schulden die niet op tijd zijn afbetaald.

11. WOORDENLIJST

WETTELIJKE GRONDSLAG

Legitiem belang betekent het belang van onze onderneming bij het uitvoeren en beheren van onze bedrijfsactiviteiten zodat wij in staat zijn u de beste dienst/het beste product en de beste en meest veilige ervaring te geven.  We zorgen ervoor dat wij rekening houden met alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen minder zwaar wegen dan de gevolgen voor u (tenzij wij uw toestemming hiervoor hebben of als dit anderszins wettelijk vereist of toegestaan is). U kunt meer informatie verkrijgen over hoe wij onze legitieme belangen beoordelen  ten opzichte van de mogelijke gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van een Contract betekent het verwerken van uw gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat een dergelijk contract wordt afgesloten.

Voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent het verwerken van uw persoonlijke gegevens waar dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting die wij hebben.

DERDEN

Externe derden

 • Dienstverleners die optreden als verwerkers, gevestigd in de VK en die IT en Systeem-administratie diensten verlenen.
 • Dienstverleners die optreden als verwerkers, gevestigd in de VK, om aan onze email marketing eisen te voldoen.
 • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of gezamenlijke verantwoordelijken waaronder, advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars, gevestigd in de VK en die advies, bankdiensten, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen.
 • Regelgevende instanties en andere autoriteiten die optreden als verwerkers of gezamenlijke verantwoordelijken, gevestigd in de VK die in bepaalde gevallen rapportages van verwerkingsactiviteiten vereisen.

UW WETTELIJKE RECHTEN

U heeft de volgende rechten:

Verzoek inzage in uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "verzoek van een betrokkende"). Dit houdt in dat u een kopie kunt ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en u kunt controleren of we deze op een rechtmatige wijze verwerken.

Verzoek correctie van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Dit houdt in dat u onvolledige of incorrecte gegevens die wij van u hebben, kunt laten corrigeren, maar mogelijk moeten wij de juistheid verifiëren van de gegevens die u aan ons verstrekt.

Verzoek verwijdering van uw persoonlijke gegeven. Dit houdt in dat u ons kunt vragen om persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als er voor ons geen goede reden om deze nog langer te verwerken. U heeft het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als u met succes uw recht op bezwaar tegen het verwerken heeft uitgeoefend (zie hieronder), waar we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of waar we uw persoonlijke gegevens moeten wissen om te voldoen aan plaatselijke wetgeving. Let wel, het kan echter voorkomen dat we niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering vanwege specifieke wettelijke redenen, welke wij aan u zullen vermelden, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek.

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens waarbij we ons beroepen op een legitiem belang (of die van een derde) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond, omdat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft ook het recht om bezwaar te maken als wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor directe marketing doeleinden. In bepaalde gevallen kunnen wij aantonen dat we dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken waardoor uw rechten en vrijheden moeten wijken.

Verzoek beperking van het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Dit houdt in dat u ons kunt vragen om het verwerken van uw persoonlijke gegevens in de volgende scenario's op te schorten: (a) u wilt de correctheid van de gegevens vaststellen; (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is maar u wilt deze niet verwijderen; (c) wanneer wij de gegevens voor u moeten bewaren ook al hebben wij deze niet meer nodig, om wettelijke claims vast te stellen, uit te oefen of te verdedigen. 

Verzoek overdracht van uw persoonlijke gegevens aan uzelf of een derde. We verstrekken uw persoonlijke gegevens aan u of een derde die u heeft geselecteerd, in een  gestructureerd, veel gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Let wel, dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde information waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruik om een contract met u uit te voeren.

Verzoek overdracht van uw persoonlijke gegevens aan uzelf of een derde. We verstrekken uw persoonlijke gegevens aan u of een derde die u heert geselecteerd, in een gestructureerd, veel gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Let wel, dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met u af te sluiten.