Ogrzewanie podłogowe - przewodnik

Nasze luksusowe deski i płytki winylowe nadają się do układania na instalacjach ogrzewania podłogowego, pod warunkiem, że zostały one zaizolowane tak, że temperatura powierzchni nie przekroczy 27°C.

Ogrzewanie podłogowe musi byc wyłączone na 48 godzin przed instalacją podłogi, w czasie i 48 godzin po instalacji podłogi, następnie temperatura musi być stopniowo podnoszona najlepiej co 3stopnie co godzinę do momentu uzyskania pożądanego ciepła.

Prosimy o konsultacje z producentem systemu grzewczego by upewnić się, że jest on zgodny z naszymi produktami.

Systemy kablowe/siatkowe muszą być ułożone pod warstwą wzmocnionej włóknami wylewki samopoziomującej tak, by przykryć kable lub siatkę.

Następnie należy należy zastosować kolejną warstwę wylewki jako wykończenie. Ma to zastosowanie zarówno w przypadku podłoża betonowego jak i drewnianego.

Należy zagruntować powierzchnię przed zastosowaniem właściwej wylewki samopozomijącej (grubość minimum 3mm).