Privacybeleid

Voor het laatst bijgewerkt op: 22 juni 2012

Designflooring International Limited ("Designfooring", "wij", "ons" of "onze") begrijpt hoeveel waarde u aan uw persoonlijke informatie hecht en aan de manier waarop deze informatie wordt verzameld en gebruikt. Wij streven ernaar om de integriteit en vertrouwelijkheid van al uw gegevens te beschermen en we stellen het vertrouwen dat u in ons hebt met betrekking tot de zorg en beveiliging daarvan zeer op prijs.

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") , en de Algemene Voorwaarden van onze website zijn door ons opgesteld om u te informeren over de zorgvuldige, redelijke wijze waarop we uw gegevens verzamelen en gebruiken overeenkomstig de Data Protection Act 1998 (de Britse wet inzake gegevensbescherming van 1998, de “Wet”) en over de manieren die u ter beschikking staan om ons gebruik van uw persoonlijke gegevens te controleren. Tenzij anders wordt vermeld, gaat u met het bezoeken van designflooring.nl en onze aanverwante sites (“Website(s)”) akkoord met de procedures die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Designflooring is een wereldwijde organisatie, met grensoverschrijdende bedrijfsprocedures, managementstructuren en technische systemen zowel binnen als buiten de EU. Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze Websites, met uitzondering van gevallen waar een privacybeleid of verklaring op een bepaalde website van Designflooring specifiek van toepassing is op een dienst of locatie van Designflooring. In dergelijke gevallen is dat privacybeleid of die verklaring van toepassing in plaats van dit Privacybeleid.

Wie beheert de verzamelde informatie?

Alle verzamelde persoonlijke informatie valt onder het beheer van Designflooring International Ltd, de “gegevensbeheerder” zoals is bepaald in de Wet. Adres hoofdkantoor: Crab Apple Way, Vale Park, Evesham, Worcestershire WR11 1GP, Groot-Brittannië (geregistreerd bedrijfsnr. 3391378).

Welke informatie mogen wij over u verzamelen?

Wij verzamelen en verwerken de volgende soorten informatie over u:

 • informatie die u aan ons verstrekt wanneer u uw account creëert of wijzigt op onze Websites of wanneer u zich voor een dienst aanmeldt. Bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers, wachtwoord en gebruikersnaam;
 • informatie die u aan ons verstrekt wanneer u opmerkingen of vragen naar ons verzendt over de service die wij leveren, of informatie die u vrijwillig via e-mail of op andere wijze aan ons doorgeeft;
 • informatie die u aan ons verstrekt wanneer u melding maakt van een probleem met onze Websites;
 • persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u onze online-formulieren invult, bijvoorbeeld 'Brochure aanvragen', 'Zoek een dealer' en 'Stalen aanvragen';
 • informatie die wordt verzameld wanneer u van onze interactieve diensten gebruik maakt, inclusief het opslaan van informatie over uw favoriete vloeren, 'look', kleuren en documenten, plus alle handelingen die u uitvoert met betrekking tot deze interactieve diensten; en
 • informatie die wordt verzameld wanneer u met gebruik van cookies onze Websites bezoekt (zie hieronder voor meer informatie). Deze informatie is 'anoniem' en kan niet worden gebruikt om individuele personen te identificeren.

Indien uw persoonlijke gegevens veranderen, of u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, zullen wij alles in het werk stellen om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt te corrigeren, updaten of verwijderen.

U dient onze klantenservice onmiddellijk van dergelijke wijzigingen op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@designflooring.com.

Wat doen wij met uw gegevens?

Alle informatie waar wij om vragen en die wij verzamelen, is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat wij onze klanten de hoogste kwaliteit service blijven aanbieden. Wij vragen nooit naar informatie als deze niet rechtstreeks verband houdt met de wijze waarop wij direct met u communiceren of met het verbeteren van onze Websites en diensten, met als doel continue verbetering van onze klantenservice.

De informatie die wij over u bewaren kan door ons op de volgende manieren worden gebruikt:

 • om informatie uit te wisselen tussen Designflooring, bedrijven binnen onze groep, onze serviceproviders en ons onafhankelijke netwerk van dealers en distributeurs, die de informatie uitsluitend mogen gebruiken voor activiteiten die met Designflooring verband houden;
 • om ervoor te zorgen dat onze Websites op de meest effectieve wijze aan u en uw computer worden gepresenteerd;
 • om updates, informatie, producten of diensten (inclusief marketing) aan u te verstrekken indien u hierom hebt gevraagd of wanneer wij van mening zijn dat ze voor u van belang zouden kunnen zijn, mits u erin hebt toegestemd dat wij voor dergelijke doeleinden contact met u opnemen (zie 'Marketing en toestemming' hieronder);
 • om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen die ontstaan als gevolg van overeenkomsten die tussen u en ons zijn afgesloten;
 • om u in staat te stellen van de interactieve functies van onze service gebruik te maken, indien u dat wenst;
 • om u te informeren over wijzigingen in onze service of onze Websites;
 • om uw persoonlijke gegevens aan specifiek geselecteerde derden door te geven, die informatie over goederen en diensten die voor u van belang kunnen zijn aan u mogen verstrekken, mits u erin hebt toegestemd dat uw gegevens op deze manier worden gebruikt (zie 'Marketing en toestemming' hieronder); en
 • om uw persoonlijke gegevens aan derden door te geven:

indien wij bedrijfsactiviteiten of eigendommen verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonlijke gegevens aan de gegadigde verkoper of koper van dergelijke activiteiten of eigendommen mogen doorgeven;

indien wij of het merendeel van al onze eigendommen door derden worden overgenomen, in welk geval de door ons beheerde persoonlijke gegevens van onze klanten als een van de overgedragen eigendommen zal worden beschouwd; en

zonder nadere kennisgeving, indien wij worden verzocht om aan een wettelijke verplichting te voldoen, of om de Algemene Voorwaarden van de Website en/of enige andere overeenkomst tot uitvoering te brengen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Designflooring, onze klanten of anderen te beschermen. Dit is inclusief de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met als doel het voorkomen van fraude en vermindering van kredietrisico's.

Wij mogen de verzamelde gegevens bewaren, opslaan en gebruiken gedurende een periode die als noodzakelijk en redelijk wordt beschouwd binnen het kader van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden. De gegevens die wij van u verzamelen mogen naar een locatie buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verzonden en daar worden opgeslagen. Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens op deze wijze worden verzonden, opgeslagen of verwerkt. Wij zullen redelijkerwijs alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld.

Designflooring deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens met of aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering van de eerder genoemde beperkte uitzonderingen.

Jonger dan 18 jaar?

Wij wensen geen persoonlijke gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Personen van jonger dan 18 jaar mogen hun gegevens niet op onze Websites invoeren.

Cookies

Uw webbrowser plaatst een tekstbestandje, een 'Cookie', op de vaste schijf van uw computer wanneer u onze Websites bezoekt. Met dit bestandje kunnen wij uw huidige en toekomstige bezoeken aan de site evenals onze service aan u verbeteren en informatie over uw internetgebruik bemachtigen. Een cookie stelt onze systemen in staat uw browser te herkennen en voorzieningen te bieden die specifiek op u van toepassing zijn. Cookies stellen ons ook in staat om vast te stellen of alle pagina's die u opvraagt met succes worden ontvangen. Het enige wat we met de cookie kunnen doen, is er gegevens naartoe schrijven. Wij hebben geen invloed op of controle over uw computer.

Een cookie is ook een hulpmiddel waarmee we gebruiksstatistieken over de site kunnen verzamelen. Deze informatie stelt ons in staat om veelgebruikte onderdelen van sites te identificeren en nieuwe onderdelen te ontwikkelen, wat de algemene ervaring van bezoekers aan de site bevordert. We gebruiken hiervoor een programma dat 'Google Analytics' heet en dat uitsluitend statistische gegevens genereert. Het kan niet worden gebruikt om de identiteit van een gebruiker te achterhalen. Hoewel deze cookies anoniem zijn, stellen ze ons wel in staat onze Websites te verbeteren.

U kunt kiezen of u uw cookies in- of uitschakelt.  Het menu Help in de menubalk van de meeste browsers bevat informatie over hoe u uw browser kunt instellen zodat u geen nieuwe cookies meer accepteert, hoe de browser u kan laten weten wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u het gebruik van cookies helemaal kunt uitschakelen.  Als u besluit cookies te verwijderen of uw browser in te stellen zodat u geen cookies van Designflooring meer ontvangt, kunt u de site nog wel bekijken. U zult in dat geval echter geen gepersonaliseerd bezoek ervaren en niet kunnen profiteren van andere, op u toegespitste informatie op de site.

Klik op deze koppeling voor meer informatie over cookies: http://www.aboutcookies.org

Koppelingen

Voor extra hulp en informatie kunnen onze Websites koppelingen naar andere sites bevatten, inclusief koppelingen naar onze partnernetwerken, adverteerders en aangesloten bedrijven. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle koppelingen relevant zijn en dat dergelijke koppelingen uitsluitend naar betrouwbare websites navigeren. Designflooring heeft geen controle over deze websites of hun privacypraktijken, die kunnen afwijken van ons Privacybeleid. Wij verstrekken geen goedkeuring aan en doen geen uitspraken over websites van derden. De persoonlijke informatie die u aan derden verstrekt of die door dergelijke derden wordt verzameld, valt niet onder het Privacybeleid van Designflooring. Wij raden u aan om eerst het privacybeleid van andere bedrijven te lezen, voordat u persoonlijke informatie opgeeft via een site van derden waarnaar wij een koppeling verstrekken.

Marketing en toestemming

U hebt het recht om ons te vragen dat wij uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden gebruiken.  Wij stellen u doorgaans op de hoogte (vóór we uw gegevens verzamelen) indien we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of indien we van plan zijn uw informatie aan derden door te geven voor dergelijke doeleinden. 

U kunt gebruikmaken van uw recht om dergelijke verwerkingspraktijken te voorkomen, of u kunt de ontvangst van onze berichten stopzetten door het betreffende vakje aan te vinken op het online-formulier waarmee we uw gegevens verzamelen of door contact op te nemen via ons e-mailadres. Als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke informatie intrekt, stoppen wij een dergelijk gebruik zodra dit redelijkerwijs uitvoerbaar is.

Veiligheid

Wij begrijpen hoe belangrijk uw persoonlijke gegevens zijn en hoe noodzakelijk het is om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen.

Wij stellen alles in het werk om gegevens op te slaan in een beheerde, veilige omgeving die alleen toegankelijk is voor bevoegd personeel. Toegang tot uw persoonlijke informatie wordt alleen verleend aan werknemers van Designflooring die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren. De servers waarop uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen, bevinden zich in een veilige omgeving.

Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u er een hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van onze Websites, bent u er verantwoordelijk voor om de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord te waarborgen. U mag dit wachtwoord aan niemand anders bekendmaken. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig verlies dat u oploopt of dat ontstaat als gevolg van uw nalatigheid ten opzichte van deze voorwaarde.

Helaas is het verzenden van informatie via internet niet gegarandeerd veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; het verzenden van informatie gebeurt op eigen risico. Nadat we uw informatie hebben ontvangen, passen wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen toe om onbevoegde toegang te voorkomen.

PHISHING

Met Phishing wordt geprobeerd om personen te misleiden tot het verstrekken van persoonlijke informatie. Voorbeelden zijn o.a. bedrijven die zich in e-mails tegenover gebruikers voordoen als een legitiem bedrijf, in een poging om persoonlijke informatie van de gebruiker te ontvangen die vervolgens wordt gebruikt voor identiteitsdiefstal en fraude.

Wij vragen u nooit om persoonlijke gegevens via e-mail te verzenden. Indien wij dergelijke gegevens nodig hebben, zullen wij u omwille van veiligheidsredenen verzoeken telefonisch contact met ons op te nemen. Mocht u een e-mail ontvangen waarin wordt beweerd dat die van Designflooring afkomstig is en waarin om dit soort informatie wordt gevraagd, beantwoordt u die e-mail dan niet maar neem onmiddellijk contact met ons op.

Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Designflooring streeft ernaar om uw persoonlijke informatie op correcte wijze vast te leggen en op te slaan. Om uw privacy en veiligheid te beschermen en fouten te voorkomen, zijn wij bereid om u en u alleen toegang te verschaffen tot de informatie die wij over u bewaren.

Om de details op te vragen van uw persoonlijke gegevens die door Designflooring worden beheerd, of als u uw gegevens wilt bijwerken of corrigeren, stuurt u een schriftelijk verzoek naar het volgende adres:

Data Protection Team
Designflooring International Ltd
Crab Apple Way
Vale Park
Evesham
WR11 1GP
Groot-Brittannië

OF

E-mail: info@designflooring.com

Vermeld in uw bericht a.u.b. uw naam, adres en telefoonnummer. Wij zouden het op prijs stellen als u vermeldt om welke informatie het gaat of welke wijzigingen er in onze administratie moeten worden aangebracht. Dit helpt ons om uw verzoek om informatie op correcte wijze in te willigen. Voor een verzoek tot toegang kan een bedrag van €15,- in rekening worden gebracht voor het verstrekken van de informatie die wij over u beheren.

Ter bescherming van al onze klanten stellen wij redelijkerwijs alles in het werk om uw identiteit te bevestigen voordat we de persoonlijke informatie die wij over u beheren kunnen overleggen.

Het ontvangen van informatie stopzetten

U kunt op elk gewenst moment een verzoek indienen om geen marketing of andere informatie meer van Designflooring te ontvangen. Stuur uw verzoek naar:

Data Protection Team
Designflooring International Ltd
Crab Apple Way
Vale Park
Evesham
WR11 1GP
Groot-Brittannië

OF

E-mail: info@designflooring.com

Een klacht indienen

Indien u een klacht hebt over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens door Designflooring zijn behandeld, schrijft u naar:

Data Protection Team
Designflooring International Ltd
Crab Apple Way
Vale Park
Evesham
WR11 1GP
Groot-Brittannië

Uw klacht moet schriftelijk en via de post worden ingediend en moet uw antwoordadres en contactgegevens bevatten. Wij zullen vervolgens binnen 15 dagen na ontvangst van uw klacht een antwoord schrijven inclusief een uitleg van de maatregelen die zijn getroffen en waarom.

Wijziging van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd door ons worden gewijzigd. Alle wijzigingen die wij in ons Privacybeleid aanbrengen zullen op onze Websites verschijnen. U bent verantwoordelijk om ons Privacybeleid van tijd tot tijd te lezen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met de wijze waarop we uw persoonlijke informatie beheren.

Uw aanhoudende gebruik van onze Websites geeft aan dat u akkoord gaat met ons gereviseerde Privacybeleid.